על המלגה

במסגרת רשת מרכזי "אתנחתא" אנו מעניקים מדי שנה כ 1000 מלגות שנתית לסטודנטים. בתוכנית המלגות ניתן לצבור ולקבל עד 5,000 שח בשנה (בחלק מהמרכזים קיימת מלגה מורחבת של 10,000 ש"ח). ההשתתפות בתכנית כוללת כ 140 שעות במפגשי העשרה ותוכן במרכזי הפעילות, וכן אירועים ופעילויות חוויתיות כגון סיורים, ערבי תרבות יהודית, סופש"ים ועוד.
מלגת בסיס- זכאות למלגה בסך 4,400 ש"ח עבור השתתפות ב 120 שעות לימוד (המלגה היא דיפרנציאלית ומינימום השעות לקבלתה הוא 84 שעות).
מלגת בונוס- ניתן לצבור 600 ש"ח נוספים עבור השתתפות ב 18 שעות לימוד בסמסטר הקיץ (המלגה היא דיפרנציאלית ומינימום השעות לקבלתה הוא 6 שעות).
תקרת מלגה מצטברת: בסיום השנה הראשונה ניתן להגיש בקשה להשתתפות בתכנית לשנה נוספת ולצבור עד 5,000 ש"ח נוספים.

מלגה מורחבת ומוגדלת בשיתוף עם מפעל הפיס והרשות המקומית אפשרית בחלק מן המרכזים וכוללת גם התנדבות בקהילה

שאלות נפוצות

עולם המלגות הוא גדול ולכל גוף דרישות משלו. מצדנו אין בעיה לשלב את מלגת אתנחתא במקביל לכל מילגה אחרת ובלבד שהסטודנט מגלה רצינות, משתתף בקביעות ומגיע לפחות למינימום השעות הנדרש ושאר תנאי תקנון אתנחתא. באחריותו של כל סטודנט לוודא שהוא מסוגל לעמוד בתנאי המילגה שלנו ולוודא שגם הגוף הנוסף אליו הוא פנה מאפשר זאת. כמובן שלא ניתן לדרוש על שעת השתתפות אצלנו תשלום ממקור נוסף.

סטודנט המעוניין לשלב וללמוד באחד ממרכזי רשת אתנחתא וכן במרכז אחר של נפש יהודי רשאי לעשות זאת ובלבד שהדבר יתואם עם הרכז/ת בכל אחד מן המרכזים וילווה גם בחתימה של הסטודנט על טופס "הצהרת כפולים" בתחילת השנה. במידה והסטודנט עמד במינימום השעות הנדרש וביתר תנאי המילגה הוא יקבל תשלום על השתתפותו בתוכנית.

מינימום השעות לקבלת מלגה עבור סטודנטים שנמצאים בשנת המלגה הראשונה שלהם הוא 84 שעות. מינימום השעות לקבלת מלגה עבור סטודנטים שנמצאים בשנת המלגה השנייה שלהם הוא 60 שעות.

סטודנט שלא מגיע למינימום השעות לא יהיה זכאי לקבל את המלגה.

בתכנית נתעסק בתכנים של הגות יהודית, מידות ופיתוח האישיות, פילוסופיה יהודית, מוסר אישי, תנ"ך ומחשבת ישראל.

כלל לא, להיפך, רוב משתתפי התוכנית אינם באים מרקע דתי אך מעוניינים להרחיב אופקים, להתחבר ולהכיר מעט יותר את ארון הספרים היהודי. 

תכנית אתנחתא מהווה מעין חלון ראווה לעולם היהדות ואין מטרתה לכפות דעות מסוימות על הסטודנטים. השיח, ההקשבה והאפשרות לשאול ולהעמיק הינם חלק אינטגרלי ממבנה המפגשים ומאופי האנשים המגיעים לתוכנית.

בתכנית משתתפים סטודנטים וסטודנטיות מכל רחבי הארץ, בגילאים שונים, רובם ללא רקע דתי.

העברת המלגה מתבצעת  ב2 פעימות:

העברת מלגת הבסיס מתבצעת בד"כ כחודשיים לאחר תום סמסטר ב'.

העברת מלגת הקיץ מתבצעת בד"כ לאחר החגים. 

סטודנטים הנמצאים במלגה המוגדלת מקבלים מקדמה כבר בחודש מאי-יוני. 

המלגה תשולם באמצעות צ'ק ע"ש הסטודנט בלבד.

סטודנטים מספרים